Nu er du havnet på min modeltogside.

Her kan du kunne finde lidt om min mangeårige interesse for modeltog.

Interessen startede som barn, med det traditionelle Märklin tog, over dansk HO 2 skinne modeltog, en periode med HOe (9mm) smalsporstog med tysk forbillede, og senest til HOm (12mm) smalsportog fra mit hjertebarn - "Rhätische Bahn" i Schweiz.
Snart kom interessen også for de store størrelser, og jeg begyndte at bygge et LGB-anlæg i haven også med Rhätische Bahn som forbillede. Øhh - suppleret med lidt amerikansk West Side Lumber tømmerbanetog i 1:20.3.
Efter flytning blev havebanen nedlagt og en del af udstyret solgt.

Af personlige årsager er jeg ved at sælge resterne af mit Bemo-tog. Det er HOm og alt sammen med RhB forbillede. Hvis du skulle have brug for sådan noget, så kan du hente en prisliste over det der er tilbage. Selvfølgelig med forbehold for at noget af det kan være solgt i mellemtiden.

Mit havebaneprojekt bliver desværre nok aldrig til noget igen, så derfor vil jeg sælge min samling LGB tog fra RhB.

Sidst men ikke mindst, så har jeg en del bøger til salg, mest tog men også lidt andet.

På den modelbanesociale side, så er jeg et rimelig kendt menneske i foreningslivet. Jeg har gennem årene været medlem - og bestyrelsesmedlem - af flere togrelaterede foreninger.
I en periode var jeg formand for Dansk Model Jernbane Union og jeg har gennem mange år været mere eller mindre aktiv hos mine gode togvenner i Fjelland

Jeg må i den sammenhæng ikke glemme Interessegruppe Smalspor, som jeg var stifter af i starten af '90'erne, samt formand for til den blev nedlagt i 2009.


Udgave 1.08, revideret 25.02.2011

Send post til Webmaster: info"snabel-a"oz7ya.dk.