Vores fugle.

Vi har mange fugle omkring os. Dels sangparakitter og zebrafinker i bur og dels en masse vilde i naturen.
Sydlangeland er jo et sandt paradis for fugleinteresserede. I træksæsonerne samles mange forskellige arter her for i fællesskab at flyver over vandet til Tyskland. Så der kommer mange spændende gæster vi kan studere.
Desuden er der flere fuglereservater rundt omkring os. De er altid et besøg værd, for der er også masser at kigge på. Både Gulstav Mose og Tryggelev Nor tager vi tit på tur til.

Vi har en dejlig have / naturgrund på 2300 kvm, som ligger fredeligt op til marker, småkrat og en lille lund. Da vi samtidig fodrer i varieret omfang hele året, så kommer her et mylder af mange arter. Der hænger også et utal af forskellige redekasser rundt omkring, så vi kan tilbyde dem et godt husly, både i ynglesæsonen og om vinteren.
Det giver os en stor glæde at se flagspætteparret lære deres unger at spise af mejsekuglerne helt tæt på huset. De er endda så fortrolige med os, at de banker på ruden når kuglen er tom!


Flagspættemor fodrer ungen.

Under tagskægget har et par gærdesmutter i flere år opfostret det ene kuld unger efter det andet. De er også hyggelige, når de sidder og "knitrer" uden for vinduet i soveværelset.
Rovfugle kommer her også mange af. Musvågerne bor i nærheden og ses tit på marken og i de store træer i haven. Ind imellem hører vi også natuglen tude i nærheden eller ser den komme lydløst svævende hen over hovedet i skumringen. Rød glente, fiskeørn og havørn kommer også en sjælden gang helt tæt på.


Havørn der cirkler over vores have.


Udgave 1.0, revideret 05.01.2012.

Send post til Webmaster: info"snabel-a"oz7ya.dk.